กลยุทธ์ของ Dell ที่รองรับทั้ง IT ในปัจจุบันและอนาคต

dell

 

Dell ได้ตอบโจทย์ความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มนี้ด้วยกลยุทธ์ Future-Ready IT คือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาตรงกลางที่สามารถรองรับได้ทั้งสองเทคโนโลยี โดยมีการใช้ Software เป็นหลักของระบบ ทำให้ให้ลูกค้าสามารถลงทุนตามที่ใช้งานจริง รองรับการเพิ่มขยายได้ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต  ทังนี้ยังรองรับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะปรากฎขึ้นมาในตลาดได้อีกด้วย  แนวทางของเทคโนโลยีที่ Dell ได้นำเสนอเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ก็คือใช้ Converged Infrastructure ที่รวม Server , Storage , Networking และ Management เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว เพื่อให้สามารถเพิ่มขยายได้ มีความคล่องตัว และยังลงทุนตามการใช้งานจริง โดยมี Engineered Solutions ให้สามารถเลือกใช้ได้ในแบบสำเร็จรูปทันที และยังมี Reference Architectures เป็นแนวทางให้ใช้อ้างอิงในการออกแบบได้

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของ Dell นั้นถือว่าเป็นการเติบโตจากภายใน หรือ ที่เรียกว่า Concentric Growth โดย Dell จะพึ่งพาการเติบโตจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก Dell จะไม่ได้ให้ความสนใจต่อการเติบโตด้วยวิธีการอื่นๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทอื่น หรือ การขยายเข้าไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่การประกอบและขายเครื่องคอมพิวเตอร์  Dell เองถือเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนามากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ

เมื่อพูดถึง Dell เพื่อนๆ ก็คงนึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ และสำหรับคนที่ศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ ก็จะนึกถึงความสำเร็จและปรากฎการณ์ที่ Dell สร้างขึ้นมา นั้นคือ ระบบการขายและการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วนของบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี www.got.co.th ยินดีให้บริการด้าน Dell Storage & Networks ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนั้นจะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้งและซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแลให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต