การติดตั้ง Led display ในปัจจุบัน

ผู้ที่้ต้องการจะติดตั้งจอ Led display เพื่องานโฆษณาภายนอกอาคารหรือภายในอาคาร ต้องติดต่อผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ผู้จำหน่ายเข้าใจความต้องการเสียก่อน และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์หน้าจอ Led display เพื่อการโฆษณาได้อย่างเหมาะสม เพราะ ที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการเลือกรุ่นหน้าจอ Led display เท่านั้น

การวิเคราะห์พื้นที่โครงสร้างของการติดตั้ง คืออีกส่วนที่จะต้องมีทีมที่มีความชำนาญพิเศษเข้าไปประเมินว่าจะสามารถติดตั้งได้หรือไม่ ไม่ใช่ความลูกค้าต้องการติดตั้ง ณ จุดใดแล้วจะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด (มีน้อยกรณีเท่านั้นที่จะติดตั้งไม่ได้เลย) แต่ส่วนมากแล้ว จะต้องกลับมาออกแบบโครงสร้างเพื่อประเมินราคาว่าถ้าหากว่า ติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ต้องการจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อการติดตั้งอะไรบ้าง ต้องกำหนดโครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักสักเท่าไหร่ หรือเป็นการยึดติดกับอาคารจะต้องเอาแบบอาคารมาเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเดิมเป็นต้น ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเป็นหลักในการประเมินดังกล่าว โดยเฉลี่ยแล้วโครงสร้างจะต้องรองรับน้ำหนักของแผ่น OUTDOOR Led display ได้ที่น้ำหนัก 55 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

การประเมินราคาเบื้องต้นนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนของราคา Led display เองและส่วนการติดตั้ง พร้อมทั้งค่าทำโครงสร้างของการติดตั้ง หากจำเป็นต้องมีการทำโครงสร้างเพิ่มเติม นอกจากนี้จะมีการค่าการออกแบบโครงสร้างเพิ่มเติมแฝงเข้าไปกับส่วนการประเมินโครงสร้างหรือค่าโครงสร้างเพื่อการติดตั้งอยู่แล้ว เมื่อลูกค้าสรุปได้แล้ว จะมีพนักงานเข้าดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ไม่เกิน 45 วันในทุกกรณี โดยส่วนหนึ่งจะต้องมีการนำเข้า Module จากต่างประเทศและชิ้นส่วนทางไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนการโครงสร้างจะเป็นการออกแบบและสร้างโครงสร้างในประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อหน้าจอ Led display