Tag Archives: บ้านเรือน

วิธีการภายในการเตรียมการหลังรับการทำงานสร้างบ้าน

ภายหลังการทำความตกลงเรียบร้อยแล้ว คงจำต้องจัดบริเวณให้พร้อมซะก่อนว่าบริเวณที่จะสร้างอาคารบ้านเรือนให้พร้อมเพื่อที่จะได้ดำเนินการสร้าง หากมีส่วนที่หลงเหลืออยู่จากบ้านเก่าจะได้มีการเคียงเคล้าให้หมดและจัดการให้เรียบร้อย  เพราะล้วนแต่จะขัดขวางการทำงานได้เหมือนกัน หรือหากมีการขนย้ายเสาไฟ น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่กีดกั้น ก็ต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งให้หุ้นส่วนเข้ามาดำเนินการ ที่ได้บอกไปนั้นก็เป็นแค่ช่วงแรกแค่นั้นแระขา

ภายหลังจะเป็นส่วนของการก่อสร้างหลังจาก มา ซึ่งโดยทั่วไปเราจะเน้นย้ำไปที่งานโครงสร้างรองรับ และโครงสร้างมีความหมายที่สุดหากมีความผิดหรือดัดแปลงภายหลังค่าใช้สอยจะสูง อย่างนั้นควรปลงใจเรื่องความจุห้องให้เรียบร้อย รวมไปถึงตำแหน่งที่จะทำห้องหับด้วย สำหรับคุ้มครองการเปลี่ยนทีหลัง เนื่องมาจากในการออกแบบโครงจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเรือนอีกทั้งการก่อสร้างในระยะนี้จะใช้เวลาราวๆ 35% ของระยะทั้งหมด และจะเป็นอุปสรรคต่องานอื่นๆ หากไม่สามารถเป็นเหตุให้แล้วเสร็จได้

ต่อจากนั้นจะเป็นในส่วนของกำแพงและหลังคา จะต้องมีความงามและตรงต่อการใช้งานโรงด้านใน ซึ่งจะต้องสามารถกันแสงตะวัน กันฝนฟ้าได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม การคัดสิ่งของต่างๆจึงต้องเหมาะสมแก่การใช้งานไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่จะตามมาตอนหลังได้ และรวมไปถึงการเปิดทางต่างๆให้อากาศนั้นถ่ายเท มีทั้งประตูหน้าต่างที่จะช่วยให้แสงลอดผ่านเข้ามา  โดยปกติงานส่วนนี้จะต้องตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การเตรียมช่องเปิดของผนัง เช่นนั้นการจัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์และงานระบบหลายอย่าง การตัดสินใจกำหนดขั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบหากเราไม่มีการเตรียมการมาก่อน