Tag Archives: รับสร้างบ้านหรู

ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูโดยบริษัทดับบลิวเฮาส์

อุตสาหกรรมก่อเป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดสำคัญต่อความเติบโตของชาติบ้านเมืองมากมาย   อีกทั้งเป็นดรรชนีชี้วัดความก้าวหน้า หรือหมดสภาพของกิจธุระในชาตินั้นๆจากราคาตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้การงานรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้านหรู เป็นการงานที่มีผู้เอาใจใส่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในธุรกิจนี้หลากหลาย ทั้งกงสีขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อแก่งแย่งชิงดีส่วนแบ่งการตลาดที่แยะนี้

เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดปมปัญหาการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กงสีรับเหมาประดิษฐ์ ที่ไม่มี ความแข็งแกร่งต้องปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ บริษัทดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการค้าน้อยรายโดยกงสีดับบลิวเฮาส์  รับงานก่อคุณลักษณะทุกหมวดทั้งงาน คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักอิง, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ

จากสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสยามในปี 2547 กล่าวได้ว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคงานอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งการทำงานนี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับสร้างบ้าน หรือ กลุ่มผู้บริโภค ที่ปรารถนาปลูกเรือนบนที่ดินของตัวเอง ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคแจ่มแจ้ง

และมีความแปรผันน้อยกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการที่พักจัดสรร ทั้งนี้เพราะผู้บริโภค กลุ่มนี้มีการออมเงินและมีกฎข้อบังคับทางการเงินที่ดี  แต่ละปีมีค่าการปลูกเรือนหลายพันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมค่าการปลูกบ้านของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยอีกนับหมื่นล้านบาทต่อปี