Tag Archives: Touch screen Proface

Touch screen Proface เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

Touch screen Proface เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แสดงผลและนำเข้าข้อมูลที่ผสมร่วมกัน เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้งาน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภาพกราฟิกบนจอภาพ และผู้ใช้สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสบนจอภาพ เพื่อเลือกรายการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ หรือข้อความก็ได้ เพื่อสั่งงาน Touch screen Proface นิยมนำมาใช้ในลักษณะของงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการใช้อุปกรณ์นำเข้าแบบจับต้อง เช่น แป้นพิมพ์, เมาส์ เป็นต้น

Touch screen ProfaceTouch screen Proface คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบสำคัญหลักๆ ได้แก่
1.เซ็นเซอร์ที่ตรวจการสัมผัสของแผงควบคุม ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ มาประมวลผลเป็นพิกัดสัมผัส
2. Software, Driver ซึ่งเป็นตัวเชื่อมกับ OS ทำให้ Touch screen Proface เป็นเสมือน Mouse

การเลือก Touch screen Proface ที่เหมาะสม

1.เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น
2.เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเภท เกมส์ Entertrainment ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS
3.Acousttic wave มีความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูงความแม่นยำทำให้มีการใช้งานเทคโนโลยี Acousttiv wave
4.Touch screen Proface แบบ Infared จะถูกใช้งานในจอแสดงผลขนาดใหญ่ในสถาบันการเงินและทางการทหาร เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการตรวจจับแสง